Site Logo
Mibzerde Dünya Markası...

KÜLTÜVATÖR - BORU TİPİ

KÜLTÜVATÖR - BORU TİPİ

Farklı ihtiyaçlara uygun ve farklı seçenekler - Yağlı burç sistemi Yaylar, titreşimli ve daha fazla güvenlik sistemi sayesinde ,titreşim, daha az güç ihtiyacı - □aha yüksek ve daha geniş şase, çim toplama sıkıntısı olmaz Farklı ihtiyaçlara uygun farklı bıçak seçenekleri Yağlı ve güçlendirilmiş burç sistemi Yaylar sayesinde titreşimli ve güvenli hareket sistemi Üretilen titreşim sayesinde daha az çekiş gereksinimi Rahatsızlıklara son □aha yüksek ve daha geniş yapısı sayesinde zararlı yaralanmaların giderilmesinde önemli rol oynar. 

different options suitable far different needs - Diled bushing system Thanks ta springs, vibrating and more security system ,vibration, less power requirement - Higher and wider chassis, na trouble of collecting grass different types suitable far different needs blade options diled and reinforced bushing system Vibrating and safe movement system thanks ta springs Produced Less traction required thanks ta vibration Na more inconvenience Harmful thanks ta its higher and wider structure plays an important role in the recovery of injuries.