Site Logo
Mibzerde Dünya Markası...

HEAVY HYDRAUCLIC LIFT TRAILED TYPE OFFSET GOBLE DISC HARROWS

HEAVY HYDRAUCLIC LIFT TRAILED TYPE OFFSET GOBLE DISC HARROWS

Hidrolik liftli çekilir tip diskaro, bitki artıklarını (mısır, ayçiçeği, buğday vb.> ve yabancı otları; ve duff tabakasını kırmak için. Hasattan sonra pullukların giremediği kurak mevsimlerde başka bir tarım makinesi kullanmadan tırmıksız ehlileştirerek doğrudan ekime hazırlar ve yoğun nem içeren toprağı ıslah etmek için de kullanılabilir. Model BlB tipi ofset diskarolar hidrolik sistemli hareketi ve çok yönlü hareket kabiliyeti sayesinde anızı sürerken rüzgar ve su erozyonunu önlemektedir. Teker üzerinde bulunan aks mekanizması ile tekerin tarla seviyesinde hareket etmesini ve bu sayede çalışma derinliğinin verimli bir şekilde ayarlanabilmesini sağlar. 

Hydraulic lift trailed type disc harrow is a trailing type machine which is used to dissect plant residues (corn,sunflower, wheat ete.> and weed; and to break duff layer. it prepares the field directly far planting by harrowless taming without using any other agricultural machine in dry seasons where ploughs can not enter after the harvest and it may be used to tame the soil including intensive humidity as well. Model BlB type offset disc harrows prevents wind and water erosion while ploughing the stubble due to the movement with hydraulic system and having multidirectional movement capacity. it provides the wheel to move on field levelby the axle mechanism on the wheel and thereby working depth may be adjusted efficiently.