Site Logo
Mibzerde Dünya Markası...

ÇİZEL-DİPKAZAN (AĞIR TİP)

ÇİZEL-DİPKAZAN (AĞIR TİP)

Özverim Tarım Makinaları Ağır Tip Çizellerinin malzeme kalitesi ve ölçüleri, TS 6735 standardına ve Makine Emniyet Yönetmeliğine (CE) uygun şekilde üretilmektedir.
Ülkemizde son yıllarda traktör beygir gücü artmıştır. Önceki yıllarda üretilen hafif yapılı, döküm ayaklı çizeller, mukavemet yönünden zayıf kalmış olup, bilek kırılması ve şasi bükülmesi gibi problemler yaşanmaktaydı. Gelişen ve beygir gücü olarak sürekli büyüyen traktör teknolojisine uygun olarak geliştirdiğimiz Ağır Tip Çizel, gerektiğinde ayaklar arası mesafeyi seyreltmek suretiyle dipkazan, opsiyonel olarak sunulan ot çapaları takılarak ikileme amaçlı kültivatör olarak da kullanılabilmektedir. Bu şekilde çiftçilerimizin tek ekipmanla birkaç değişik işi yapabilmesi sağlanmıştır.
Çizel Pulluk olarak da adlandırılabilen Ağır Tip Çizellerimizin pulluklara göre üstün özellikleri şöyle sıralanabilir;
• İş genişliğinin ve iş veriminin yüksek olması nedeniyle daha az yakıt sarfiyatıyla az zamanda daha fazla alan sürmesi,
• Toprak işleme derinliğinin, pullukların oluşturduğu taban taşını da kıracak kadar yüksek olması (40-55 cm),
• Pulluğa göre daha küçük kesek çıkartması,
• Pulluk gibi tabanda sert tabaka oluşturmayarak, yağmur suyunun alt katmanlara inmesine imkân sağlaması ve toprağın su tutma yeteneğini artırması,
• Pulluk tabanının kırılarak bir taraftan bitkinin kök ve gövde gelişiminin artırılması, diğer taraftan kurak mevsimlerde taban sertliğinden dolayı toprak altında var olmasına rağmen yukarıya çıkamayan nemin, üst katmanlara çıkmasına imkân tanıması. Pulluğa göre birçok üstün yönü olmasına rağmen çizel, tümüyle
pulluk yerine kullanılmamalıdır. Pulluğun toprağı altüst etme gibi üstün bir özelliği vardır ve bundan dolayı 3-4 yılda bir pulluk kullanılmalıdır. Ağır Tip Çizel, iki ayrı modelde üretilmektedir.
3 ana şaseye 2 sıralı olarak dizilen model, traktörün hidrolik kollarına yük vermez ve iş genişliği daha fazladır. 4 ana şaseye 3 sıralı olarak dizilen model de ise toprak ve anız artığı akışkanlığı daha rahattır.