Site Logo
Mibzerde Dünya Markası...

SANDIKLI KÜTÜVATÖR - BORU TİP

SANDIKLI KÜTÜVATÖR - BORU TİP

Ayçiçeği, nohut, fasulye gibi ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan bir tarım aracıdır. Haznenin yapısı tohum ve gübrelerin birikmesini engeller ve bu sayede her bidondaki boşaltma kolları sayesinde kolay temizlenir, tohum ve gübrelerin istenilen derinlikte kolayca ekilmesini sağlar. Demir yay ayakları ve çelik ucu ile toprağı bölerek dokuz veya on bir sıra halinde dikilebilir. Ayakların ayrı ayrı istenilen derinliğe ve basınca ayarlanmasını sağlayarak düz ve eğimli arazilerde ekim yapılmasına imkan verir.