Site Logo
Mibzerde Dünya Markası...

HARMAN MAKINASI - PATOZU

HARMAN MAKINASI - PATOZU

Makine buğday , nohut arpa, fasulye, saya fasulyesi, bezelye, çavdar, zura ve mercimek hasatında kullanılır. Tank özelliği sayesinde, tahılların depolanması yapılır. -Gerekli güç traktar milinde şaftla tasarlanmış şanzıman vasıtası ile yapılmaktadır.

 
The machine is used ta harvest wheat, chickpeas, barley, beans, saybeans, peas, rye, zura and lentils. Thanks ta its tank feature,grain starage. The required pawer is pravided by the gearbax designed with the shaft an the tractar shaft.